Zajmujemy się profesjonalną obsługą inwestora. Nasza oferta obejmuje :
 
Projekty wielobranżowe
- Projekty koncepcyjne
- Projekty budowlane
- Projekty przetargowe
- Projekty wykonawcze
- Projekty powykonawcze

Inwentaryzacje
- Inwentaryzacje architektoniczne
- Inwentaryzacje budowlane
- Inwentaryzacje do działań interwencyjno-prawnych

Analizy przedprojektowe działek
- Analizy zgodności z MPZP oraz z decyzją o warunkach zabudowy
- Analizy działek pod wskazaną zabudowę,
- Analizy opłacalności inwestycji pod względem zabudowy wielorodzinnej

Czynności formalno prawne
- Przygotowanie i składanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
- Uzyskiwanie wszelkich decyzji i uzgodnień, zapewnień dostaw mediów itp.
- Opiniowanie i przeprowadzanie analizy MPZP oraz warunków zabudowy pod kątem ekonomicznym i prawnym potrzebnym do realizacji inwestycji
- Opiniowanie i uzgadnianie w zakresie ppoż, sanepid , konserwator zabytków itp.
- Przygotowanie dokumentacji powykonawczych do odbioru obiektów
- Przygotowanie i uzgodnienie projektów zastępczej i docelowej organizacji ruchu
- Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych i decyzji uwarunkowań środowiskowych

Doradztwo techniczne
- Ocena pod kątem ekonomicznym, funkcjonalnym i prawnym potrzebnym do realizacji inwestycji
- Doradztwo w zakresie budownictwa pasywnego
- Doradztwo w zakresie stosowanych technologii i materiałów budowlanych
- Doradztwo w zakresie konstrukcyjnym

Opracowania specjalistyczne
- Badania geotechniczne
- Ekspertyzy techniczno-konstrukcyjne
- Ekspertyzy p.poż
- Operaty wodnoprawne
- Operaty dendrologiczne
- Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
- Opracowania graficzne dla deweloperów tzw. komercjalizacja projektu tj. karty mieszkań, identyfikacja wizualna itp.
- Projekty wnętrz
- Projekty zieleni
- Projekty mebli